Myslivecké sdružení Trojice Karle                    

ÚvodVítejte na stránkách Mysliveckého sdružení Trojice Karle,okr.Svitavy

Nejnovější aktualizace v sekci NOVINKY

 

Fotografie na našich stránkách jsou zpravodajství s různých našich akcí,společné hony,plesy,myslivecké střelby a další akce. V případě nesouhlasu s jistou fotografií,nás prosím informujte na níže uvedený email.Fotografie bude smazána.

                                                                                                                                mstrojicekarle@seznam.cz

 

 

 
   Honitba mysliveckého sdružení Trojice Karle se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy, v okolí obce Karle a má rozlohu 2449 ha. Necelá polovina její plochy je tvořena lesním porostem, ve kterém převažují jehličnaté stromy, zejména smrk ztepilý. V honitbě je nejvíce zastoupena zvěř spárkatá, hlavně srnčí a černá zvěř. Z drobné zvěře se zde vyskytují zejména bažant obecný a zajíc polní. V této honitbě se bohužel uplatňuje stejný trend jako v celé České republice a to, že podmínky pro život a volnou reprodukci drobné zvěře nejsou v přírodě příliš příznivé. Zajíc polní není v našem revíru loven a díky tomu se daří držet jeho populaci alespoň na stabilní velikosti. Z další zvěře se v honitbě vyskytuje liška obecná, jezevec obecný a kuna skalní - ti se vyskytují snad v každé honitbě, ale také koroptev polní, která je zřídka k zahlédnutí či daněk skvrnitý. V poslední době se zde vzácně objevil také psík mývalovitý. Z pernaté zvěře je možno zahlédnout například výra velkého, jestřába obecného, krahujce obecného, káně lesní, vrány šedé a krkavce velkého, dále sojky obecné a straky obecné. O naši honitbu  pečuje 18 členů.